Little Doggie i Alnarp

Min första bildresa var till Alnarp och alnarpsparken.

Här är jag i en jättegammal (mer än 300 år gammal) ek,
som fallit omkull.

Här träffar jag en pygméelefant.

Här gömmer jag mig i ett konstigt päronträd.
Kan du hitta mig?

Närbild i päronträdet.